Manna http://www.mannaweb.net/ The newest technique descriptions. halve kruishang (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=791 Uit opgetrokken hang 1 arm zijwaarts horizontaal uitstrekken. halve kruishang (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=791 From pulled up hang straighten 1 arm sideways horizontally. half iron cross (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=791 Uit opgetrokken hang 1 arm zijwaarts horizontaal uitstrekken. half iron cross (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=791 From pulled up hang straighten 1 arm sideways horizontally. afduwen tot steun (verhoog achter rekstok) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=790 Uit hang met voet op het verhoog en 1 been gestrekt omhoog, afduwen met het steunbeen en komen tot steun op de rekstok. afduwen tot steun (verhoog achter rekstok) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=790 From hang with one foot on the platform and 1 leg straight up, push off with the support leg and come to support on the bar. push off to support (verhoog achter rekstok) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=790 Uit hang met voet op het verhoog en 1 been gestrekt omhoog, afduwen met het steunbeen en komen tot steun op de rekstok. push off to support (verhoog achter rekstok) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=790 From hang with one foot on the platform and 1 leg straight up, push off with the support leg and come to support on the bar. vooropzet (schuine herenbrug) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=789 Uit zwaai in bovenarmsteun in de voorzwaai bekken liften en uitduwen op de armen tot voorzwaai in onderarmsteun. vooropzet (schuine herenbrug) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=789 From swing in upperarm support in the front swing lift the pelvis and push out on the arms to front swing in underarm support. forward uprise to support (schuine herenbrug) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=789 Uit zwaai in bovenarmsteun in de voorzwaai bekken liften en uitduwen op de armen tot voorzwaai in onderarmsteun. forward uprise to support (schuine herenbrug) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=789 From swing in upperarm support in the front swing lift the pelvis and push out on the arms to front swing in underarm support. rol voorwaarts gespreid (schuine herenbrug) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=788 Voorwaartse gespreide rol op de schouders van spreidzit tot spreidzit. rol voorwaarts gespreid (schuine herenbrug) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=788 Front straddle roll on the shoulders from straddle sit to straddle sit. roll forward straddle (schuine herenbrug) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=788 Voorwaartse gespreide rol op de schouders van spreidzit tot spreidzit. roll forward straddle (schuine herenbrug) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=788 Front straddle roll on the shoulders from straddle sit to straddle sit. roll backward piked to handstand (vloer) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=787 Rugwaartse tuimeling met gestrekte benen over het hoofd heen waarbij de armen worden uitgeduwd en de benen worden uitgestrekt tot handstand. roll backward piked to handstand (vloer) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=787 Backward roll with straight legs over the head where the arms are pushed out and legs are stretched out to handstand. rol rugwaarts gehoekt tot handstand (vloer) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=787 Rugwaartse tuimeling met gestrekte benen over het hoofd heen waarbij de armen worden uitgeduwd en de benen worden uitgestrekt tot handstand. rol rugwaarts gehoekt tot handstand (vloer) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=787 Backward roll with straight legs over the head where the arms are pushed out and legs are stretched out to handstand. handstandoverslag (springplank) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=786 Handstandoverslag waarbij de handen op een springplank worden geplaatst. handstandoverslag (springplank) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=786 Forward handspring while placing the hands on a springboard. forward handspring (springplank) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=786 Handstandoverslag waarbij de handen op een springplank worden geplaatst. forward handspring (springplank) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=786 Forward handspring while placing the hands on a springboard. handstandoverslag (springplank voor valmat) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=249 Handstandoverslag waarbij de handen op een springplank worden geplaatst. handstandoverslag (springplank voor valmat) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=249 Forward handspring while placing the hands on a springboard. forward handspring (springplank voor valmat) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=249 Handstandoverslag waarbij de handen op een springplank worden geplaatst. forward handspring (springplank voor valmat) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=249 Forward handspring while placing the hands on a springboard. Thomas kreitsen (paddenstoel) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=785 Kreitsen met gespreide benen tijdens de volledige beweging. Thomas kreitsen (paddenstoel) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=785 Circle with straddled legs during the complete movement. Thomas flair (paddenstoel) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=785 Kreitsen met gespreide benen tijdens de volledige beweging. Thomas flair (paddenstoel) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=785 Circle with straddled legs during the complete movement. rol voorwaarts gestrekt (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=784 Vanuit steun voorwaartse gestrekte rotatie voorwaarts maken rond de breedte as tot steun. rol voorwaarts gestrekt (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=784 From support make a forward straight rotation around the horizontal axis to support. roll forward straight (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=784 Vanuit steun voorwaartse gestrekte rotatie voorwaarts maken rond de breedte as tot steun. roll forward straight (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=784 From support make a forward straight rotation around the horizontal axis to support. rol voorwaarts gehoekt (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=783 Vanuit steun voorwaartse gehoekte rotatie voorwaarts maken rond de breedte as tot steun. rol voorwaarts gehoekt (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=783 From support make a forward pike rotation around the horizontal axis to support. roll forward piked (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=783 Vanuit steun voorwaartse gehoekte rotatie voorwaarts maken rond de breedte as tot steun. roll forward piked (ringen) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=783 From support make a forward pike rotation around the horizontal axis to support. handstand hele draai doorvallen (grondlegger voor valmat) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=782 Vanuit handstand in ondergreep hele draai maken om de lengteas tot ondergreep of ellegreep en met een volledig uitgestrekt lichaam doorvallen tot ruglig op een valmat. handstand hele draai doorvallen (grondlegger voor valmat) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=782 From handstand in undergrip make a full turn around the vertical axis to undergrip or elgrip and with a fully extended body fall over to supine position on a landing mat. handstand full turn fall (grondlegger voor valmat) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=782 Vanuit handstand in ondergreep hele draai maken om de lengteas tot ondergreep of ellegreep en met een volledig uitgestrekt lichaam doorvallen tot ruglig op een valmat. handstand full turn fall (grondlegger voor valmat) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=782 From handstand in undergrip make a full turn around the vertical axis to undergrip or elgrip and with a fully extended body fall over to supine position on a landing mat. giant swing forward full turn to elgrip (rekstok) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=781 Reuzenzwaai voorwaarts eindigend met een hele draai rond de lengte as tot ellegreep. giant swing forward full turn to elgrip (rekstok) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=781 Giant swing forward ending with a full turn around the vertical axis to elgrip. reuzenzwaai voorwaarts hele draai tot ellegreep (rekstok) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=781 Reuzenzwaai voorwaarts eindigend met een hele draai rond de lengte as tot ellegreep. reuzenzwaai voorwaarts hele draai tot ellegreep (rekstok) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=781 Giant swing forward ending with a full turn around the vertical axis to elgrip. back walkover (verhoog) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=780 Uit strekstand met 1 been horizontaal op een verhoog, handen naar achter brengen tot stand in brug en doorgaan tot handstand. back walkover (verhoog) index.php?m=menu_manna&c=exercise&exercise_id=780 From standing position with 1 leg horizontally on an raised platform, bring hands backwards to bridge position and push out to handstand.