Moy tot bovenarmsteun met gespreide vooropzet

Toestel/opstelling: herenbrug

Omschrijving: Moy tot bovenarmsteun, onmiddellijk gevolgd door gespreide vooropzet tot zit, gevolgd door beenopzwaai tot zwaai in onderarmsteun.

Synoniemen