voorligsteun

Toestel/opstelling: vloer

Omschrijving: Streksteun op platte handen en gestrekte voeten met buikzijde richting vloer, waarbij de handen zich loodrecht onder de schouders bevinden.

Synoniemen

  • pomphouding (Nederlands)
  • voorlingse steun (Nederlands)
  • Liegestütz (Deutsch)
  • front support (English)

Aandachtspunten

  • bolle rug
  • heupen recht
  • tenen wijzen naar achter

Voorbereiding