draai voorwaarts in spreidhoekhang

Toestel/opstelling: rekstok

Omschrijving: Volledige rotatie voorwaarts rond de breedteas, in gespreide hoek houding.

Synoniemen

  • forward seat circle straddled (English)

Voorbereiding

Uitbreiding