lendeslag

Toestel/opstelling: sportraam

Omschrijving: Uit hang benen heffen en lichaam inhoeken, buik actief naar voor brengen en sportraam lossen tot stand.

Synoniemen

  • loin kick (English)

Extra informatie

Plaats een matje tegen het sportraam om rug te beschermen bij opzwaai of wanneer de gymnast het sportraam niet zou loslaten.

Voorbereiding

Uitbreiding