kopstand

Toestel/opstelling: vloer

Omschrijving: Houding waarbij met een gestrekt verticaal lichaam gesteund wordt op platte handen en het voorhoofd. Het gewicht rust voornamelijk op het hoofd en in mindere maten op de handen. Deze worden gebruikt om in balans te blijven.

Synoniemen

  • Kopfstand (Deutsch)
  • headstand (English)
  • trépied (Français)

Extra informatie

Bij kopstand wordt er op de nek gesteund en dat is een enorm sturend registratie- en regelapparaat voor al onze bewegingen. Het hoofd moet dus heel stabiel kunnen gehouden worden omdat de nek het lichaamsgewicht moet kunnen dragen. Begin dus niet te vroeg met kopstand. Door het gewicht meer op de handen te brengen ipv het hoofd, wordt de nek gespaard. Hiervoor moet de gymnast uiteraard beschikken over voldoende armkracht. Voor recreanten beginnen we liefst pas op het einde van de lagere school met kopstand.

Beschrijving

Vanuit hurkzit plaatst de gymnast zijn handen op schouderbreedte voor zich uit met de vingers naar voor wijzend. Hij plaatst het hoofd achter de handen zodat een gelijkzijdige driehoek wordt gevormd met de handen. De benen worden gestrekt zodat het bekken boven het hoofd wordt geduwd.

Terwijl stevig op de handen wordt geduwd, worden de benen gestrekt opgehoffen terwijl het bekken nog steeds boven het hoofd blijft. De benen worden in het verlengde van de romp gebracht zodat we een rechte rug en heupen bekomen.

Help technieken

klemgreep

klemgreep

Het heffen van de benen kan worden vergemakkelijkt door middel van een klemgreep aan de bovenbenen van de gymnast.

tegenhouden

Om te vermijden dat de gymnast doortuimelt of overvalt, kan de helper de gymnast tegenhouden door zijn hand achter de onderbenen van de gymnast te houden. Wanneer de gymnast toch doortuimelt zal hij moeten inhoeken of afrollen. De helper begeleidt hierbij aan de onderbenen zodat de gymnast niet plat op de rug valt.

hoofd tussen benen van helper plaatsen

hoofd tussen benen van helper plaatsen

De helper zit met gespreide geplooide benen op de vloer. De gymnast plaatst zijn hoofd tussen de benen van de helper en zijn handen op de voeten van de helper. De helper zorgt mee voor het evenwicht van de gymnast.

Fouten analyse

De gymnast heeft geen vormspanning.

Oorzaak: Gebrek aan lichaamsperceptie.

Oplossing: De gymnast houdt een klein voorwerp (papiertje of turnpantoffel) tussen de knieën of de enkels.

De gymnast kan het evenwicht niet bewaren.

Oorzaken: Gebrek aan armkracht. Gebrek aan lichaamsperceptie.

Oplossing 1: Om het evenwicht juist te verdelen worden merktekens geplaatst voor drie steunen.

Oplossing 2: Om het evenwicht niet naar achter te verliezen proberen we meer op de handen steunen en licht terug te hellen in plaats van over te hellen.

Oplossing 3: Door te wild uit te strekken kan het evenwicht ook verstoord worden. We proberen dus langzaam uitstrekken.

Er zit geen rechte lengte-as in de kopstand (hoek in heupen).

Oorzaak: Gebrek aan lichaamsperceptie.

Oplossing: De helper geeft feedback tijdens de houding en corrigeert eventueel.

Links

Referenties

Voorbereiding

Uitbreiding